Frihet for Egypt

Hendelsene i Egypt de siste ukene har vært veldig spesielle. Vi har sett hvordan et folk har våknet opp fra en lang dvale, og begynt å stå opp for sine meninger og rettigheter. Menneskene i Egypt ønsker frihet fra den undertrykkelsen som staten har stått for i mange, mange år. En frihet de nå har fått ved å jage presidenten ut av landet.

Hvor lenge deres nyvunnet frihet vil vare er vanskelig å si, det vil uten tvil komme en ny og enda mektigere stat som vil ta plassen til Hosni Mubarak. Undertrykkelsene vil fortsette, men menneskene i området har våknet opp og vil nok jobbe videre for å øke friheten og dermed også forbedre forholdene til millioner av mennesker.

Fortsett å lese «Frihet for Egypt»

Når man ikke vet bedre

Det er viktig å forstå at ikke alle i samfunnet har blitt fortalt og lært om alternativet til en stor, mektig og voldelig stat. Hvis man aldri har lært om, eller blitt fortalt om hvordan man kan bygge egne personlige relasjoner basert på frivillighet og hvordan vi kan forme samfunnet etter samme model, er man nødvendigvis ikke umoralsk eller ond. Enkelte ganger vet man ikke bedre.

Hva vi lærer som barn, er kunnskap vi gjerne beholder resten av livet. De synspunktene, de moralske levereglene og de tusenvis av faktaene vi lærer tidlig i livet – følger oss gjerne til graven.

Fortsett å lese «Når man ikke vet bedre»

Ikke-voldelige løsninger

Alle mennesker vet at det ikke er bra og det er ikke riktig å bruke vold, for å løse sosiale problemer i våre egne liv.

Hvis vi ikke får jobben vi ønsker oss, fanger vi ikke sjefen og holder ham fanget til han gir oss jobben likevel. Hvis en jente ikke vil gå ut med oss, fanger vi ikke henne og stenger henne i bagasjerommet på bilen. Som en god foreldre vil man aldri benytte vold mot sine egne barn.

De menneskene som gjør slike handlinger og bruker vold, omtaler vi som umoralske og onde mennesker. Dette er sterke ord som vekker avsky, og det er viktig å bruke disse begrepene i alle tilfeller hvor vi ser mennesker benytter vold, og trusler om vold, i sine liv og samhandling med andre i samfunnet.

Fortsett å lese «Ikke-voldelige løsninger»

Konsepter er kun konsepter

Vi mennesker har en kapasitet til å finne opp konsepter, som noen ganger har nyttige funksjoner. Konsepter (og begrep) kan bestå av abstrakte ideer og symbolikk. Vi bruker dette når vi deler landet inn i ulike landsdeler, som Nord-Norge, Sør-Norge. Konsepter bruker vi for å beskrive en samling av fysiske enheter.

Land er også konsepter, som Norge og Sverige. Ditt favoritt fotballag er også bare et konsept. Gjerne har konseptene symboler som logoer, farger og slagord. I utgangspunktet kan ikke et konsept ha noen rettigheter, de er kun abstrakte ideer som er funnet opp av mennesker, hvor det gir verdi å ta de i bruk. Eksempelvis skaper det tilhørighet i ett bestemt selskap, hvor man har felles regler, rutiner og arbeidsoppdager.

Fans
Fortsett å lese «Konsepter er kun konsepter»