Døgnåpne barnehager

Moralens voktere er alltid våkne i Norge, og det finnes ikke en sak eller et tiltak i samfunnet hvor de intellektuelle og politikerne ikke forfekter sine morale antagelser. Hvis folkeopinionen ikke konformerer med «moralen», og ikke bare aksepterer at «sånn er det bare», da må man ut å jobbe for å forme meningene til folket.


Fortsett å lese «Døgnåpne barnehager»