Vilkårlige vilkår

Når man har med det offentlige å gjøre, står man gjerne ovenfor vilkårlige vilkår. Når staten og det offentlige i Norge har en finger med i spillet på alle områder, er det ekstra sårbart når det skjer forandringer. Enda verre er det når disse forandringene skjer vilkårlig og ofte uten advarsel.


Fortsett å lese «Vilkårlige vilkår»

Økonomisk vranglære

Du er kanskje ikke klar over det, men det er mange økonomer og økonomier i verden som sverger til de økonomiske teoriene til John Maynard Keynes. Disse teoriene er selvsagt ikke uten problemer og er etter min mening årsak til mange av problemene vi ser i dagens globale økonomi. Vi merker ikke konsekvensene like hardt og tungt i Norge som mange andre i Europa, USA og andre steder føler.


Fortsett å lese «Økonomisk vranglære»

Poker

Poker, som så mye annet i det norske samfunnet, er strengt ulovlig. Likevel er det flere hundre tusen som spiller poker i dette landet. Mener resten av befolkningen, de som ikke spiller poker, at poker skal være ulovlig? Nei, jeg tror ikke det. Det er nok ikke noen demokratisk avgjørelse å illegalisere poker.


Fortsett å lese «Poker»

Lite kriminalitet i Norge

Det er et faktum at det er lite kriminalitet i Norge. Faktisk har vi en av verdens laveste fengselsbefolkning per 100 000 innbyggere. Likevel er nesten alltid det første argumentet mot å leve i frihet uten stat, at man trenger staten for å sikre oss mot de kriminelle. Er dette en logisk konklusjon?

Jeg mener selvsagt at vi har mye mer å frykte fra en stat, enn fra de kriminelle i samfunnet. Det er statene som står for de største tyveriene, støtter de største bandittene, største ødeleggelsene, går til krig, utfører tortur, putter mennesker i akutt livsfarestraffer vold mot mennesker lavere enn skattesnusk, og mye annet som er galt i verden.


Fortsett å lese «Lite kriminalitet i Norge»

Hvordan de rike blir rikere

Som en oppfølging til gårsdagens innlegg, ønsker jeg å forklare hvorfor de rike blir rikere enn folk flest. Det er ikke veldig vanskelig og det er ganske tåpelig å henge seg opp i denne forskjellene. Forskjellen mellom noen som tjener godt og noen som tjener mye, er egentlig irrelevant. Det som betyr noe, er forskjellen mellom å ikke tjene noe, og det å faktisk tjene nok til livets opphold. Da snakker vi om forskjeller av dramatisk karakter.

Dette er ganske lett å forklare og lett å forstå. Det finnes de som ikke ønsker å forstå dette, men liker å bruke de økende forskjellene som et argument for økt makt- og voldsbruk av staten til å regulere de rikes eiendom.


Fortsett å lese «Hvordan de rike blir rikere»

Konkurranse mellom stater

Det er veldig viktig at det opprettholdes så mange stater som mulig i verden. Ja, faktisk er dette veldig viktig av en rekke årsaker. Dette er også hvorfor EU er veldig farlig og det bør være skremmende for oss som bor i Europa, at vi snart lever i en ny superstat.

Når man først har stater å forholde seg til, da er det viktig med konkurranse, selv om det beste kanskje er ingen stat.


Fortsett å lese «Konkurranse mellom stater»

Døgnåpne barnehager

Moralens voktere er alltid våkne i Norge, og det finnes ikke en sak eller et tiltak i samfunnet hvor de intellektuelle og politikerne ikke forfekter sine morale antagelser. Hvis folkeopinionen ikke konformerer med «moralen», og ikke bare aksepterer at «sånn er det bare», da må man ut å jobbe for å forme meningene til folket.


Fortsett å lese «Døgnåpne barnehager»

Negative konsekvenser

Uten negative konsekvenser, finnes det ingen insentiver til forbedring. Uten negative konsekvenser, finnes det ingen måte å lære av feil. Det er en viktig biologisk funksjon at man opplever negative konsekvenser. Det er også viktige samfunnsmessige og økonomiske funksjoner, at man opplever de negative konsekvensene. Vi blir født nakne inn i denne verden og vi lærer hvordan vi skal overleve ved å utforske den og gi hjernen stimuli.

Det er veldig lenge siden vi lærte at det var fornuftig å gå sammen i frivillige samfunn. I samfunnet kan vi fordele jobbene mellom hverandre, støtte hverandre mot farer og problemer. Ikke minst gjør det kunnskapdeling mulig, som er viktig for fremgang og vekst.


Fortsett å lese «Negative konsekvenser»

Markering mot Sentralbank-systemet

Ingenting i samfunnet endrer seg uten engasjement (se video nedenfor). Hvis borgerne ikke følger med hva staten gjør, vil den slippes fri uten tøyler til å innføre restriksjoner på individet.

Sentralbanksystemet i Norge og i verden regulerer pengeøkonomiene i verden, de skaper et unødvendig ustabilt marked. Inflasjonen gjør at pengene til borgerne får mindre verdi. Sentralbanksystemet innfører nye penger i høy takt, hvor det kun er noen få med privilegier til å bruke nye penger.


Det eksisterer flere ulike økonomiske skoler i verden, dem som er basert på vitenskaplige mekanismer og historiske bevis, og det finnes andre, som er konstruert som en mekanisme for å gjøre det mulig for staten å fortsette å stjele verdier fra borgerne når skattenivået har nådd smerteterskelen.

Jeg kommer ikke til å skrive mye mer om økonomi, mange andre har skrevet mye intelligent, logisk, rasjonelt og riktig om økonomi. Jeg er for frihet, altså et marked fullstendig uten reguleringer.

Torsdag 17. februar 2011 deltok jeg i en markering mot Sentralbanksystemet, her er en video fra kvelden.

Noen lenker for mer informasjon:

http://fred.vgb.no/2011/02/19/min-alternative-arstale/

http://www.liberaleren.no/2011/02/17/%C3%B8konomiske-perspektiver-%E2%80%93-alternativ-arstale/

http://onarki.no/blogg/2011/02/bitcoins-sentralbank-og-ekte-penger/

http://www.youtube.com/user/FarmannTVNorway

(Foto av Thomas Kenworthy)