Ingenting forandrer seg

Har du noen gang forsøkt å forandre en god venn eller familiemedlem? Kanskje du har hatt en bror eller søster som har hatt noen uvaner eller problemer i sitt liv, som man har forsøkt å hjelpe dem ut av? Har du noen gang forsøkt å forandre seg selv?

Hvis du har forsøkt dette, vet du veldig godt hvor vanskelig det er å forandre andre. Det er nesten umulig. Faktisk er det veldig vanskelig å forandre seg selv, det eneste mennesket man har absolutt makt over. Ingenting forandrer seg.


Fortsett å lese «Ingenting forandrer seg»

Frivillighet

Å leve i frihet, er å leve i et samfunn basert på frivillighet. Frivillige avtaler mellom mennesker. Jeg tror det er et reelt og praktisk gjennomførbart alternativ, et samfunn basert på frivillighet.

Jeg deler ikke troen på at trusler om vold og vold er en god eller riktig måte å organisere et godt samfunn på. Jeg tror vold avler mer vold og negativ utvikling, ikke positiv vekst og fremgang for menneskeheten. Frihet er noe vi har i oss selv, det er ikke noe andre kan gi oss, kun ta fra oss. At staten skal gi oss eller beskytte vår frihet, er en selvmotsigelse.

Er du villig til å hjelpe trengende i samfunnet? Hvis ikke alle dine venner er villige til å hjelpe trengende i samfunnet, er du da villig til å true dem med fysisk vold? Hva mener du? Se gjerne filmen nedenfor.

Prisen av misunnelse?

Hva er de første moralske levereglene man lærer som barn? For meg var det; Du skal ikke slå, du skal ikke stjele, du skal ikke lyve. Da jeg kom til konfirmasjonstiden begynte jeg å stille spørsmål om de tingene jeg ble fortalt av de voksne. Det tok meg 15 år fra den dagen, før jeg begynte å finne noen gode svar. Heldigvis blir jeg aldri trett av å søke etter bedre kunnskap og feil i mine egne konklusjoner.


Fortsett å lese «Prisen av misunnelse?»

Sannheten om valget

I år er det på nytt kommunestyrevalg og i 2013 er det neste stortingsvalget. Jeg kommer ikke til å gi noen stemme i disse valgene. Hvorfor vil jeg ikke avgi noen stemme? Det er fordi din og min stemme betyr mindre enn ingenting. Stemmen gir en negativ effekt, for hvis man er deltakende i et demokratisk valg, gir man støtte til et umoralsk og tvangsbasert system som har negative konsekvenser for samfunnet.

Dette innlegget vil nok kun treffe deg som allerede har liberale ideer og forståelse for frihet. Fremover kommer jeg til å skrive mer om de grunnleggende prinsippene for frihet og god moral, men i blant er det viktig å gi et budskap til de som allerede har fått forståelse for statens tyranni. Dette er en appell om å gjøre det eneste riktige, til alle som allerede tror på frihet.


Fortsett å lese «Sannheten om valget»

Frihet for Egypt

Hendelsene i Egypt de siste ukene har vært veldig spesielle. Vi har sett hvordan et folk har våknet opp fra en lang dvale, og begynt å stå opp for sine meninger og rettigheter. Menneskene i Egypt ønsker frihet fra den undertrykkelsen som staten har stått for i mange, mange år. En frihet de nå har fått ved å jage presidenten ut av landet.

Hvor lenge deres nyvunnet frihet vil vare er vanskelig å si, det vil uten tvil komme en ny og enda mektigere stat som vil ta plassen til Hosni Mubarak. Undertrykkelsene vil fortsette, men menneskene i området har våknet opp og vil nok jobbe videre for å øke friheten og dermed også forbedre forholdene til millioner av mennesker.

Fortsett å lese «Frihet for Egypt»