Vold er en pest

Vold er over alt i verden og samfunnet. Landet og staten vår er grunnlagt på vold. Vold er som en pest, ikke bare i Norge, men hele verden.

Hvis du skal lese ett innlegg på bloggen min, bør du lese dette. Dette vil forhåpentligvis være litt oppklarende i forhold til mine meninger.


Fortsett å lese «Vold er en pest»

Frivillighet

Å leve i frihet, er å leve i et samfunn basert på frivillighet. Frivillige avtaler mellom mennesker. Jeg tror det er et reelt og praktisk gjennomførbart alternativ, et samfunn basert på frivillighet.

Jeg deler ikke troen på at trusler om vold og vold er en god eller riktig måte å organisere et godt samfunn på. Jeg tror vold avler mer vold og negativ utvikling, ikke positiv vekst og fremgang for menneskeheten. Frihet er noe vi har i oss selv, det er ikke noe andre kan gi oss, kun ta fra oss. At staten skal gi oss eller beskytte vår frihet, er en selvmotsigelse.

Er du villig til å hjelpe trengende i samfunnet? Hvis ikke alle dine venner er villige til å hjelpe trengende i samfunnet, er du da villig til å true dem med fysisk vold? Hva mener du? Se gjerne filmen nedenfor.

Legalisér selvforsvar!

Her i landet er det ikke lovlig med selvforsvar. Det er kun politiet og forsvaret som har lovlig grunnlag til å forsvare oss. Jeg mener selvforsvar er en grunnleggende rettighet i et sivilisert samfunn, som det er på tide å legalisere i Norge.

Vold mot mennesker er den verste formen for kriminalitet. Voldtekt er igjen en av de verste formene for vold. Få klarer å forestille seg den krenkende og totalt ydmykende følelsen av å bli seksuelt voldtatt. Kvinner og menn, barn og voksne, altfor mange blir i dag utsatt for voldtekt i Norge.

Hvordan er det forventet at en kvinne på 170 cm og vekt på 60 kg skal ha mulighet til å forsvare seg mot en mann på 190 cm og 90 kg? Det er ingen mulighet. Det er et overgrep som den norske stat gjør mot hver og en av de uskyldige ofrene for voldtekter.


Fortsett å lese «Legalisér selvforsvar!»

Sannheten om valget

I år er det på nytt kommunestyrevalg og i 2013 er det neste stortingsvalget. Jeg kommer ikke til å gi noen stemme i disse valgene. Hvorfor vil jeg ikke avgi noen stemme? Det er fordi din og min stemme betyr mindre enn ingenting. Stemmen gir en negativ effekt, for hvis man er deltakende i et demokratisk valg, gir man støtte til et umoralsk og tvangsbasert system som har negative konsekvenser for samfunnet.

Dette innlegget vil nok kun treffe deg som allerede har liberale ideer og forståelse for frihet. Fremover kommer jeg til å skrive mer om de grunnleggende prinsippene for frihet og god moral, men i blant er det viktig å gi et budskap til de som allerede har fått forståelse for statens tyranni. Dette er en appell om å gjøre det eneste riktige, til alle som allerede tror på frihet.


Fortsett å lese «Sannheten om valget»

Negative konsekvenser

Uten negative konsekvenser, finnes det ingen insentiver til forbedring. Uten negative konsekvenser, finnes det ingen måte å lære av feil. Det er en viktig biologisk funksjon at man opplever negative konsekvenser. Det er også viktige samfunnsmessige og økonomiske funksjoner, at man opplever de negative konsekvensene. Vi blir født nakne inn i denne verden og vi lærer hvordan vi skal overleve ved å utforske den og gi hjernen stimuli.

Det er veldig lenge siden vi lærte at det var fornuftig å gå sammen i frivillige samfunn. I samfunnet kan vi fordele jobbene mellom hverandre, støtte hverandre mot farer og problemer. Ikke minst gjør det kunnskapdeling mulig, som er viktig for fremgang og vekst.


Fortsett å lese «Negative konsekvenser»

Privat eiendomsrett

Har du tenkt over spørsmålet om hvem som eier deg? Det finnes to alternativer: Enten eier man seg selv. Eller er det en eller flere andre som eier deg.

Dette er et viktig grunnleggende prinsipp man må svare på før man kan organisere et samfunn. Konsekvensene av svaret gir to bredt ulike resultater.


Fortsett å lese «Privat eiendomsrett»

Frihet for Egypt

Hendelsene i Egypt de siste ukene har vært veldig spesielle. Vi har sett hvordan et folk har våknet opp fra en lang dvale, og begynt å stå opp for sine meninger og rettigheter. Menneskene i Egypt ønsker frihet fra den undertrykkelsen som staten har stått for i mange, mange år. En frihet de nå har fått ved å jage presidenten ut av landet.

Hvor lenge deres nyvunnet frihet vil vare er vanskelig å si, det vil uten tvil komme en ny og enda mektigere stat som vil ta plassen til Hosni Mubarak. Undertrykkelsene vil fortsette, men menneskene i området har våknet opp og vil nok jobbe videre for å øke friheten og dermed også forbedre forholdene til millioner av mennesker.

Fortsett å lese «Frihet for Egypt»

Når man ikke vet bedre

Det er viktig å forstå at ikke alle i samfunnet har blitt fortalt og lært om alternativet til en stor, mektig og voldelig stat. Hvis man aldri har lært om, eller blitt fortalt om hvordan man kan bygge egne personlige relasjoner basert på frivillighet og hvordan vi kan forme samfunnet etter samme model, er man nødvendigvis ikke umoralsk eller ond. Enkelte ganger vet man ikke bedre.

Hva vi lærer som barn, er kunnskap vi gjerne beholder resten av livet. De synspunktene, de moralske levereglene og de tusenvis av faktaene vi lærer tidlig i livet – følger oss gjerne til graven.

Fortsett å lese «Når man ikke vet bedre»

Ikke-voldelige løsninger

Alle mennesker vet at det ikke er bra og det er ikke riktig å bruke vold, for å løse sosiale problemer i våre egne liv.

Hvis vi ikke får jobben vi ønsker oss, fanger vi ikke sjefen og holder ham fanget til han gir oss jobben likevel. Hvis en jente ikke vil gå ut med oss, fanger vi ikke henne og stenger henne i bagasjerommet på bilen. Som en god foreldre vil man aldri benytte vold mot sine egne barn.

De menneskene som gjør slike handlinger og bruker vold, omtaler vi som umoralske og onde mennesker. Dette er sterke ord som vekker avsky, og det er viktig å bruke disse begrepene i alle tilfeller hvor vi ser mennesker benytter vold, og trusler om vold, i sine liv og samhandling med andre i samfunnet.

Fortsett å lese «Ikke-voldelige løsninger»