Markering mot Sentralbank-systemet

Ingenting i samfunnet endrer seg uten engasjement (se video nedenfor). Hvis borgerne ikke følger med hva staten gjør, vil den slippes fri uten tøyler til å innføre restriksjoner på individet.

Sentralbanksystemet i Norge og i verden regulerer pengeøkonomiene i verden, de skaper et unødvendig ustabilt marked. Inflasjonen gjør at pengene til borgerne får mindre verdi. Sentralbanksystemet innfører nye penger i høy takt, hvor det kun er noen få med privilegier til å bruke nye penger.


Det eksisterer flere ulike økonomiske skoler i verden, dem som er basert på vitenskaplige mekanismer og historiske bevis, og det finnes andre, som er konstruert som en mekanisme for å gjøre det mulig for staten å fortsette å stjele verdier fra borgerne når skattenivået har nådd smerteterskelen.

Jeg kommer ikke til å skrive mye mer om økonomi, mange andre har skrevet mye intelligent, logisk, rasjonelt og riktig om økonomi. Jeg er for frihet, altså et marked fullstendig uten reguleringer.

Torsdag 17. februar 2011 deltok jeg i en markering mot Sentralbanksystemet, her er en video fra kvelden.

Noen lenker for mer informasjon:

http://fred.vgb.no/2011/02/19/min-alternative-arstale/

http://www.liberaleren.no/2011/02/17/%C3%B8konomiske-perspektiver-%E2%80%93-alternativ-arstale/

http://onarki.no/blogg/2011/02/bitcoins-sentralbank-og-ekte-penger/

http://www.youtube.com/user/FarmannTVNorway

(Foto av Thomas Kenworthy)

Reguleringer til besvær

Vi bor i et samfunn som har reguleringer for enhver situasjon. Har nesten blitt slik at man ikke lengre trenger å tenke på hva man bør gjøre, man blir fortalt og styrt til å gjøre det eneste man har lov til å gjøre, i henhold til reguleringen.

Er reguleringer til besvær? Er det ikke enklere at folk slipper å tenke selv, at vi har noen som jobber i staten som kan fortelle oss hva som er riktig i henhold til etablert moral for landet? Vi ble grunnlaget på kristendommen og dens religiøse verdier, er det ikke greit at alle blir regulert i henhold til den norske kultur og historie?

Fortsett å lese «Reguleringer til besvær»

Ikke-voldelige løsninger

Alle mennesker vet at det ikke er bra og det er ikke riktig å bruke vold, for å løse sosiale problemer i våre egne liv.

Hvis vi ikke får jobben vi ønsker oss, fanger vi ikke sjefen og holder ham fanget til han gir oss jobben likevel. Hvis en jente ikke vil gå ut med oss, fanger vi ikke henne og stenger henne i bagasjerommet på bilen. Som en god foreldre vil man aldri benytte vold mot sine egne barn.

De menneskene som gjør slike handlinger og bruker vold, omtaler vi som umoralske og onde mennesker. Dette er sterke ord som vekker avsky, og det er viktig å bruke disse begrepene i alle tilfeller hvor vi ser mennesker benytter vold, og trusler om vold, i sine liv og samhandling med andre i samfunnet.

Fortsett å lese «Ikke-voldelige løsninger»